GBO Firma Inżyniersko-Handlowa

GBO Firma Inżyniersko-Handlowa zajmuje się profesjonalnym, chemicznym usuwaniem powstałych po stronie grzewczej osadów w urządzeniach cieplnych:

 • Rurowych i płytowych aparatów wyparnych
 • Rurowych i płytowych wymienników ciepła
 • Instalacji przemysłowych

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w stosowaniu antyskalantów zabezpieczających instalacje przed osadzaniem się m.in. trudno rozpuszczalnych związków wapnia czy też glino-krzemianów. Produkuje:

 • Dyspersan
 • Dyspersan-50
 • Dyspersan-60

Antyskalanty stosowane od wielu lat w przemyśle cukrowniczym.

Współpracuje z niemieckim oddziałem GBO Handelsvertretung dostarczającym specjalistyczne urządzenia dla przemysłu cukrowniczego i chemicznego:

 • Wymienniki ciepła firmy Kelvion GmbH /dawniej GEA Ecoflex/
 • Prasy filtracyjne Andritz Separatzion
 • Zbiorniki saturatorów z systemem rur Richtera
 • Aparaty stacji oczyszczania soku
 • Części zamienne maszyn i urządzeń firmy GEA,BWS, ANDRITZ

Czym się zajmujemy

GBO Firma Inżyniersko-Handlowa

CHEMICZNE CZYSZCZENIE APARATÓW WYPARNYCH

Alternatywną metodą dla hydromechanicznego czyszczenia rurek wyparkowych urządzeniem WOMA może być chemiczne rozpuszczanie osadu. Dotyczy to zarówno aparatów opadowych jak i aparatów typu Roberta. Wygotowana alkalicznie, po zakończeniu kampanii wyparka może zostać wyczyszczona chemicznie. Czyszczenie jest przeprowadzane w okresie remontowym bez konieczności podgrzewania receptury czyszczącej. Chemiczne czyszczenie usuwa jednocześnie osad z:

 • Rurek po stronie sokowej
 • Dennic aparatów wyparnych
 • Rurociągów w obrębie stacji wyparnej

Czas czyszczenia stacji wyparnej składającej się z 5 aparatów opadowych i 5 aparatów typu Roberta nie powinien przekraczać 7 dni.

CHEMICZNE CZYSZCZENIE PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła może być przeprowadzone zarówno w okresie remontowym oraz, po uprzednim odłączeniu z cyklu technologicznego, w czasie produkcji. Bez konieczności otwierania i narażania uszczelek na zerwanie lub zniszczenie. W technologii „na zimno” lub z możliwością podgrzania receptury czyszczącej. Czas czyszczenia zależy od rodzaju osadu i mieści się w granicach 10 – 48 h.

SPRZEDAŻ LUB WYMIANA USZCZELEK

Dostarczamy oryginalne uszczelki firmy GEA do wszystkich typów wymienników tego producenta. Na życzenie klienta możemy również w naszym zakładzie w Śremie wyczyścić płyty, wymienić uszczelki we wszystkich typach wymienników.

CHEMICZNE CZYSZCZENIE INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Zbiorniki o niewielkich pojemnościach czy tez trudnodostępne dla myjek wysokociśnieniowych rurociągi mogą zostać chemicznie oczyszczone. Rodzaj receptury chemicznej, czas czyszczenia zależą od pojemności instalacji i właściwości fizyko-chemicznych kamienia.

ANTYSKALANTY

Firma GBO produkuje i sprzedaje Antyskalanty-środki przeciwinkrustacyjne stosowane w przemyśle cukrowniczym, które zabezpieczają powierzchnie grzewcze aparatów wyparnych przed osadzaniem m.in. trudnorozpuszczalnych związków wapnia czy też glinokrzemianów:

 • Dyspersan
 • Dyspersan-50
 • Dyspersan-60

W czasie kampanii GBO nadzoruje sposób ich dozowania, który odbywa się za pomocą membranowych pompek dozujących. Zaopiniowane przez Państwowy Zakład Higieny antyskalanty można stosować w dawce do 40 ppm. Skuteczna dawka mieści się w granicach 10 -20 ppm.

DOSTAWA MASZYN I URZĄDZEŃ

Współpracujemy z niemieckim oddziałem GBO Handelsvertretung dostarczającym maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i chemicznego:

 • Wymienniki ciepła firmy Kelvion GmbH / dawniej GEA Ecoflex/
 • Prasy filtracyjne Andritz Separatzion
 • Zbiorniki saturatorów z systemem rur Richtera
 • Aparaty stacji oczyszczania soku
 • Części zamienne maszyn i urządzeń firmy Kelvion /daw.GEA/, BWS, Andritz Separatzion.

Naszymi odbiorcami są zakłady na Białorusi, w Chorwacji, Czechach, Niemczech, Pakistanie, Polsce, na Ukrainie.

Zobacz nasze realizacje

żaden osad nam nie straszny

Skontaktuj się z nami

Adres :

GBO Firma Inżyniersko-Handlowa
Andrzej Orzechowski
ul. Skłodowskiej-Curie 1e, 63-100 Śrem


Zakład produkcyjny :

GBO Firma Inżyniersko-Handlowa
ul. Sikorskiego 16, 63-100 Psarskie
fax. +48 61 281 06 85

KONTAKT/NIEMCY :

GBO Handelsvertretung
G.Boldys - Orzechowski
Kieshecker Weg 50, 40470 Dusseldorf
tel. +49 211 438 38 54, fax. +49 211 438 38 55
mobile: +49 173 74 54 795
gbohandel@aol.com